Photos

Stage Tango by Benjamin Zimmermann   

 
Stage Tango
Stage Tango
Stage Tango
Stage Tango
Stage Tango

Gotambó  by Benjamin Zimmermann   

 
Gotambó
Gotambó
Gotambó
Gotambó
Gotambó

Vintage by linda richter

 
Vintage
Vintage
Vintage
Vintage
Vintage
Vintage
Vintage

Tango Salon with Celeste medina

 

With Eleonora Kalganova

 

More Fotos

 
Eleonora & Andrés
Eleonora & Andrés
Eleonora & Andrés
Eleonora & Andrés
Eleonora & Andrés
IMG_3639_edited_edited
IMG_3095_edited
Andrés und Eleonora

outside shooting with karin solana by ursula klepper

Stage Tango

 
Stage Tango
Stage Tango
Stage Tango
Andres and Marcela
Andres and Celeste
Andres and Celeste
Andres and Celeste Ibiza Tango Love
Andres Sautel
Andres Sautel
Andres and Celeste
Andres and Celeste
Andres and Celeste